Novice

VIŠJE SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
  1. junija 2023, je Eko sklad odprl tri nove pozive: za nepovratne finančne spodbude občanom in podjetjem za električna vozila ter za kreditiranje okoljskih naložb podjetjem.

Nov javni poziv 107SUB-EVOB23, s katerim Eko sklad j.s. nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za nakup električnih vozil, prinaša dve večji spremembi, in sicer se znesek spodbude za električna vozila kategorije M1 in N1 poviša za vozila z vrednostjo do 35.000,00 EUR ter namesto testnih vozil se bo sofinanciral nakup rabljenih vozil.

Več podrobnosti na spletni strani: www.ekosklad.si

Določeni sta dve višini spodbude za vozila kategorije M1 ali N1, in sicer:

  1.  6.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000 EUR (z DDV);
    
  2.  4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000 EUR (z DDV) do 65.000 EUR (z DDV).
    

Pri vseh vozilih se ukine določilo, da nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Ukine pa se sofinanciranje predelave vozil na električni pogon.

Spodbud za testna vozila ni več, pač pa so za rabljena vozila. Višina spodbude znaša:

3.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 30.000 EUR (z DDV);

2.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 30.000 EUR (z DDV) do 65.000 EUR (z DDV).

Podobno je pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za električna vozila, in sicer nov javni poziv 108SUB-EVPO23 prinaša naslednje spremembe:

Določeni sta dve višini spodbude za vozila kategorije M1 ali N1 in sicer:

6.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000 EUR (z DDV);

4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV).

Pri vseh vozilih se ukine določilo, da nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Spodbude za predelavo vozil na električni pogon se ukinejo.

Novost pri tokratnih pozivih za električna vozila je tudi to, da bodo občani vloge za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud lahko oddali prek portala e-Uprava, pravne osebe pa prek portala SPOT. Povezavi do oddaje vlog prek teh portalov bosta začeli delovati od trenutka objave na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, in sicer tekom dneva 26. 6. 2023. Eko sklad vabi vlagatelje, da oddajo vloge prek portalov, saj bodo vloge, oddane na ta način, obdelane hitreje.

Eko sklad j.s. z novim javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb 71PO23 nadaljuje obstoječi način nudenja ugodnih kreditov podjetjem, samostojnim podjetnikom, zasebnikom in drugim pravnim subjektom, ki izvajajo okoljske naložbe na območju Republike Slovenije. Krediti so na voljo po spremenljivi obrestni meri, trimesečni EURIBOR + 1,0 % in fiksna obrestna mera v višini 2,80 %. Z uvedbo fiksne obrestne mere želi Eko sklad j.s. podjetja še dodatno spodbuditi k odločitvam za izvedbo okoljskih naložb in jim omogočiti stabilno in predvidljivo načrtovanje financiranja. V času odplačevanja kredita je kreditojemalcem dana možnost zamenjave obrestne mere iz fiksne v spremenljivo in obratno.

Novi MG4
Vse novice
FORTHING U-TOUR kmalu na voljo
FORTHING U-TOUR kmalu na voljo

Družinski enoprostorec U-Tour je opremljen z 1,5-litrskim vrstnim štirivaljnim Mitsubishi motorjem z največjo močjo 130 kW in največjim navorom 260 Nm. Za udobje na ces ...

preberi več